Măsura 1

Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe - corespunde măsurii 111 din PNDR

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului.

Read more: Măsura 1

Măsura 2

Modernizarea Exploatațiilor Agricole - corespunde măsurii 121 din PNDR

Obiectiv general:

Creșterea competitivității sectorului agricol

Read more: Măsura 2

Măsura 4

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi - corespunde măsurii 312 din PNDR

Obiectiv general:

Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Read more: Măsura 4

Măsura 3

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole - corespunde măsurii 123 din PNDR

Obiectiv general:

Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare şi forestiere

Read more: Măsura 3

Măsura 5

Încurajarea acti vităţilor turisti ce - corespunde măsurii 313 din PNDR

Obiectiv general:

Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Read more: Măsura 5